Szkolenia dla firm

Sprzedaż

O sprzedaży można by mówić bez końca. Każdy z nas na swój zindywidualizowany sposób od urodzenia zajmuje się bardziej lub mniej świadomą sprzedażą.

Jest wiele kluczowych elementów decydujących o uzyskiwanych rezultatach w sprzedaży.

 • Czy wiemy dokładnie, co chcemy osiągnąć?
 • Co konkretnie postrzegamy za największe problemy, które chcemy rozwiązać?
 • Na czym bardziej się koncentrujemy – na „jak” (zrobić, dojść, uzyskać, pozbyć się) czy „mecie” (celu i doświadczeniu go w naszych umysłach)?
 • Jakie stany i emocje planujemy przed, w trakcie i po spotkaniu, telefonie, rozmowie?
 • Jakie mamy dotychczasowe przekonania (w co wierzymy, co jest prawdą w naszym świecie)?
 • Jaką mamy osobistą strategię sukcesu?
 • Na jakim poziomie jest nasza KOMUNIKACJA ze sobą, z innymi?
 • Jak organizujemy sobie sprzedaż?
 • Z jakich nowoczesnych technik (w tym zamknięć) sprzedaży korzystamy?

Komunikacja

Komunikujemy się na co dzień, więc jest to obszar każdemu z nas bardzo dobrze znany. Dlaczego więc z jednymi osobami jest nam łatwiej, lepiej rozmawiać, słuchać ich, przebywać w ich otoczeniu a z innymi jest trudniej, ciężej. Do jednych „przyciąga” nas jakaś magiczna siła, a innych unikamy lub wolimy trzymać się od nich z daleka. Czy to z nimi coś nie jest OK, a może z nami coś nie jest „w porządku?”. I z nimi i z nami wszystko jest OK – to właśnie kwestia komunikacji.

Każdego dnia posługujemy się ze sobą i innymi kilkudziesięcioma różnymi językami (metaprogramami) – to języki naszych zachowań, działań, naszego myślenia, porozumiewania się.
Na swój osobliwy sposób organizujemy własne działania. Niektórych z nas bardziej motywuje osiąganie, uzyskiwanie i realizowanie marzeń a innych wręcz przeciwnie unikanie, pozbywanie się, rozwiązywanie problemów czy zapobieganie by nie było kłopotów i nie trzeba by było się martwić. Jedni z nas decyzję podejmują sami, inni potrzebują konsultacji, danych, statystyk. Dla wielu osób ważna jest szczegółowa procedura postępowania a inni procedurą się „duszą” itd.

W jakim systemie reprezentacji – jako wzrokowiec, kinestetyk, słuchowiec a może dialog wewnętrzny – funkcjonujemy? W jednym czy w dwóch systemach – jak funkcjonują inni?

 • Jak komunikuję się ze sobą, jak z innymi?

Nie możemy się nie komunikować, więc pytanie czy robimy to świadomie czy też nieświadomie?

 • Jakie modele, schematy – te najbardziej użytkowe – już rozpoznajemy?

Komunikacja jest potężnym narzędziem, którego użyteczność stosowana jest na każdym polu naszego życia prywatnego i zawodowego.

KOMUNIKACJĄ robimy różnicę.

Zarządzanie

Zarządzanie sobą? sobą w czasie? swoimi celami/planami/projektami? a może relacjami? konfliktem? zespołem? liderami? – niezależnie od opcji w każdym z tych obszarów kluczowym elementem jesteśmy my.

 • Jak dotychczas rozumieliśmy zarządzanie?
 • Czy zarządzanie jest celem samym w sobie czy drogą do celu?
 • Na kim, na czym oparte jest nasze zarządzanie?
 • Jaką misję, wizję i jakie wartości realizujemy?
 • Co jest celem ostatecznym naszego zarządzania?
 • Jakimi narzędziami realizujemy nasze zarządzanie?
 • Czego w zarządzaniu oczekujemy od siebie a czego od innych?

Budowa i praca w zespole

Jako ludzie na co dzień funkcjonujemy w społeczeństwie. Z własnego doświadczenia wiemy co nam (czasami też innym) służy a co nie.

Budowa zespołu a zarazem późniejsza praca w zespole w dużej mierze zależy od nas.

 • Po co budujemy zespół?
 • Jakie konkretnie rezultaty chcemy uzyskać/co chcemy rozwiązać?
 • Jakie mamy osobiste fundamenty – przekonania, doświadczenia, wartości, wiedzę?
 • Jaką misję, wizję i jakie wartości firmy realizujemy?
 • Jaką rangę/wagę nadajemy nam i całemu przedsięwzięciu?
 • Jakie ogłoszenia konstruujemy by oddawały w pełni obustronne oczekiwania?
 • Jak przeprowadzamy lub dotąd przeprowadzaliśmy rekrutację?
 • Jak wprowadzamy nowe osoby, jak wyznaczamy im ich obowiązki?
 • Jakie możliwości rozwoju, udoskonalania kompetencji i umiejętności dla nich przygotowaliśmy?
 • Jakie cele własne realizują we współpracy z nami poszczególni członkowie zespołu?
 • Jak ich w tym wspieramy?
 • Jak komunikujemy zespołowi i jak wdrażamy w życie firmy misję, wizję, wartości i cele firmy?
 • Jak wynagradzamy zespół?
 • Jak motywujemy siebie i zespół – jakimi narzędziami trwałej motywacji się posługujemy?
 • Jak organizujemy codzienne funkcjonowanie, pracę zespołu?
 • Jak udzielamy pozytywnego/negatywnego feedbacku?
 • Jak przeprowadzamy indywidualne i grupowe rozmowy?