Kontakt

Centrum Szkoleniowo-Rozwojowe
„Q-SOBIE” Robert Dziatkowski

ul. Bogusławskiego 19 lok 254
01-923 Warszawa

tel. 501 010 470

NIP: 678-144-54-43
REGON: 351081972