Coaching

Coaching to spotkanie (najczęściej 1 na 1) najlepszy sposób na udoskonalanie siebie, swoich pomysłów (w tym wprowadzanie ich w życie) i rozwiązywanie, pozbywanie się największych problemów. To poszerzanie własnej percepcji świata. Doświadczanie siebie z wewnątrz i zewnątrz. Może dotyczyć przeszłości, teraźniejszości, przyszłości lub wszystkich przestrzeni czasowych, może być indywidualny (osobisty), biznesowy lub i indywidualnybiznesowy.

Coaching indywidualny (osobisty)

Coaching indywidualny

Jest szansą na sięgnięcie do jeszcze większej ilości posiadanych zasobów. Odkrywamy potencjał, którym od zawsze dysponujemy. To na coachingu w sposób szczególny uzyskujemy jeszcze większy dostęp do siebie. Razem rozpracowujemy w jakie role i postawy nie wchodzić, co nam służy a co nie, zamieniamy wszystkie nie wspierające nas przekonania na wspierające, rozwiązujemy konflikty.
To miejsce, w którym razem odkrywamy, jak sami sobie organizujemy sukcesy i porażki.

Coaching biznesowy

Coaching biznesowy

Jest inwestycją w czas dla siebie, nabraniem dystansu, coaching biznesowy służy nam jako wsparcie, gdy potrzebujemy „coś” uporządkować, podejmujemy strategiczne decyzje lub realizujemy własne cele. Poprzez wiele narzędzi, które wykorzystujemy w trakcie coachingu łatwiej, szybciej i prościej osiągamy rezultaty, nowe rozwiązania, udoskonalamy własną asertywność i pozbywamy się największych problemów.